Motto: Život je okružen zvukom

Akustika design

Akustika design - Hrvatski jezik Akustika design - Deutsche Sprache

PODRUČJE DJELOVANJA: ZAŠTITA ZDRAVLJA

Zdravstvene smetnje i bolesti prouzrokovane zvukom i bukom!

Definicija buke: Buka je svaki neželjeni zvuk.

Buka je postala jedan od važnijih socijalnih i političkih problema.  Buka je uzrok najmanje jedne od nekoliko najčešćih profesionalnih bolesti.

Smanjuje koncentraciju, ometa komunikaciju, izaziva poremećaje u orijentaciji, izaziva pojavu zamora.

 

Zakonom o zaštiti od buke definirane su zone s najvišim dopuštenim razinama buke kako slijedi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonom o zaštiti od buke definirane su najviše dopuštene razine buke u zatvorenim boravišnim prostorima:

 

 

 

 

 

 

Buka dopire do organizma preko cijele njegove površine, a ne samo slušnim organom.

Buka oštećuje ne samo sluh, nego i druge strukture organizma.

Neke vrste zvukova mogu se nekim ljudima činiti jako ugodnima, a drugima jako iritantnim i neugodnima.

 

Glazba se često ne doživljava lijepom, jer je popraćena šumom i bukom

(Wilhelm Busch, 1832. – 1908., njemački slikar i pisac)

 

Buka na čovjeku odmah izaziva nekoliko promjena, koje ako su česte, ostavljaju ireverzibilne promjene, a ustanovljive su kao npr:

  • proširenje zjenica, lupanje srca, reakcije mišića
  • lučenje adrenalina, hormona štitnjače i nadbubrežne žlijezde
  • pojačana peristaltika želuca i crijeva i sužavanje krvnih žila
  • porast krvnog tlaka

 

Djelovanje buke na centralni živčani sustav:

  • promjena cerebralne mikrocirkulacije uslijed promjene tonusa krvnih žila
  • promjene bioelektričnih potencijala i nervne aktivnosti
  • teškoće u psihomotornim reakcijama
  • smanjenje efektivnosti rada
  • poremećaji ponašanja, pojava nesanice, straha, apatije

Djelovanje na glas i govor zbog poremećaja refleksnih lukova i korelacije između sluha i govora.

Djelovanje na organ vida u smislu slabijeg raspoznavanja boja, sporije adaptacije na promjene intenziteta.


Zona buke

Namjena prostora
Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije
LRAeq u dB (A)
za dan
za noć
1. zona namijenjena odmoru,oporavku i liječenju 50 40
2. zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 40
3. zona mješovita, retežno stambene namjene 55 45
4. zona mješovita, pretežno poslovne,namjene 65 50
5. zona gospodarske namjene na granici građevne čestice unutar zone
ne smije prelaziti 80 dB(A)
Zona prema prethodnoj tablici “pravilnika” 1 2
3 4 5
Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke LReq u dB(A) - za dan 30 35 35 40 40
Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke LReq u dB(A) - za noć 25 25 25 30 30

Povratak na početnu stranicu

© 2018  Akustika design (Zagreb)